Lokal anestezi nedir ?

Lokal anestezi nedir ?

Anestezi, ağrı da dâhil olmak üzere, bölgesel ya da genel bir duyu (his) kaybı üretilmesini sağlar. Bu etkiyi; duyusal uyarmaya verilen tepkileri bastırmak için, beyin ya da periferik (çevresel) sinir sistemi üzerinde hareket ederek gerçekleştirir. Bu şekilde yanıt verilmeyen tepkisiz durum, anestezi olarak bilinir.

Genel anestezi, tüm vücut sistemini etki altına alan ve ameliyattaki ağrı yapan ya da acıtabilen müdahalelerin hissedilmemesi için gerçekleştirilen bilinç kaybı durumunu tanımlar. Lokal anestezi ise, vücudun belirli bir bölgesindeki duyu kaybını içerir. (Örneğin; sadece belden aşağısına etki eden ve bilinç kaybı yaratmayan anestezi buna örnektir.)

Lokal anestezi ne işe yarar ?

Vücudun belirli bir bölümünde, hisleri uyuşturmak için kullanılan lokal anestezi; cerrahi işlemler sırasında ağrının ya da acının önlenmesini sağlar. Ayrıca anestezi işlemlerinin kişide yaratacağı olumsuz etkiler ve hayati riskler de en aza indirilmiş olur.

Lokal anestezi hangi sinire yapılır ?

Vücudun hangi kısmına işlem yapılacaksa o kısma özgü olan sinir uçlarına anestezik etkili bir ilaç uygulanır; böylece işlem sırasında hasta, işlem yapılan o bölgede herhangi bir ağrı ya da acı hissetmez. Örneğin kolu uyuşturmak için koltuk altından, omuzları uyuşturmak için boyundan anestezi işlemi yapılmaktadır.
Lokal anestezi, hastayı sakinleştiren ve stresi azaltan sedasyon  ile birlikte kullanılabilir. (Sedasyon; hafif bir anestezi türüdür. Uyku hali yaratır. Genellikle kolonoskopi ya da endoskopi gibi ani refleks oluşturabilecek tetkiklerde ya da kısa süren ve aşırı acı oluşturmayan basit cerrahi müdahalelerde sedasyon kullanılır.) İkisinin birlikte kullanılması, cerrahi işlemin acı ya da herhangi bir sıkıntı olmadan gerçekleşmesini sağlar.
Lokal anestezinin etkisi, kısa sürelidir; bu nedenle genellikle aynı gün hastanın taburcu olabileceği, ayaktan tedavi işlemleri için kullanılır.

Lokal anestezi nereye uygulanır ?

Lokal anestezinin çeşidine göre uygulandığı bölgeler birbirinden farklıdır. 2 çeşit lokal anestezi vardır:
 • İnfiltrasyon anestezi: Doku içine enjekte edilen lokal anestezidir. Bu uygulama bir enjektör (iğne) yardımı ile yapılır. Cilt altına ya da başka dokuların içerisine anestezik madde bu iğne yardımı ile enjekte edilir ve o bölge etkilere duyarsız hale getirilir.
 • Topik anestezi: Doku yüzeyine uygulanan lokal anestezidir. Anestezik madde bir pamuğa emdirilir ve işlem yapılacak yüzeye sürülür. Damla ya da krem şeklinde olanları da vardır. Diş etleri, burun, kulak, göz, deri gibi dokuların yüzeyleri topik anestezi kapsamına giren bölgelerdir.

Lokal anestezi tarihçesi

Lokal Anestezi Tarihçesi - Sigmund Freud
Lokal anestezi tarihçesi – Sigmund Freud
Lokal anestezi olarak bulunan ilk bileşik, kokaindi. 1800’lerde Avrupa’ya tanıtıldıktan sonra, ünlü psikanalist Sigmund Freud, hastalarına kokain kullandı ve kendini deneyimleme yoluyla bağımlı hale geldi. 1800’lerin sonlarına yaklaştıkça, ilaca olan ilgi yaygınlaştı ve 1880’li yıllarda diş hekimliğine tanıtıldı. İlk kez 1885 yılında sinir blokları için kokain kullanımı bildirildi.
Doğal bir lokal anestezi olarak kullanılan kokainin ilk sentetik türevi olan Prokain, 1904 yılında geliştirildi. Daha sonra 1943 yılında, İkinci Dünya Savaşı döneminde, en çok kullanılan kokain türevi olan lidokain geliştirildi. Lokal anestezi, modern organik kimyanın gelişmesine kadar, pek yaygın değildi. 1930’lu yıllara doğru; tropokain, eucain, holokain, ortoform, benzokain gibi yeni amino ester lokal anestezikler geliştirildi. Bunlara ek olarak daha sonraki yıllarda da çeşitli lokal anestezikler hazırlandı.

Lokal anestezi hangi durumlarda kullanılır ?

Lokal Anestezi Hangi Durumlarda Kullanılır
Lokal anestezi hangi durumlarda kullanılır
 • Genel anestezi gerektirmeyen, basit bölgesel cerrahi prosedürlerde
 • Hızlı bir şekilde yapılabilen, çok kısa süren ve hastanın aynı gün içinde taburcu olabileceği operasyonlarda
 • Kasların gevşemesine ya da hastanın bilinçsiz olmasına gerek olmayan işlemlerde uygulanır.
Apse açma, ben aldırma, diş çektirme, sünnet gibi işlemler bunlara örnek olarak verilebilir. Lokal anestezi ayrıca bazı kronik durumların teşhisinde ve ameliyattan sonra ağrının giderilmesinde de kullanılabilir. Bu konuda yapılan çalışmalar; lokal anestezinin, örneğin diz protezi ameliyatı sonrası ağrıyı gidermek için kullanılan morfin gibi seçeneklerden daha etkili olabileceğini göstermiştir.

Lokal anestezi nasıl yapılır ?

Lokal Anestezi Nasıl Yapılır
Lokal anestezi nasıl yapılır
Lokal anestezinin nasıl yapılacağı, tipi ve dozu, birçok faktöre bağlıdır. Hastanın yaşı, kilosu, herhangi bir alerji durumu, operasyonun nereye yapılacak ve mevcut herhangi bir tıbbi sorunun olması durumunda, lokal anestezi tipi değişiklik gösterebilir.
Anestezi sırasında, ağrı oluşumunu engellemek için bazı ilaçlar kullanılır. Lokal anestezi; aneztezi iğnesi, sprey ya da lokal aneztezi kremi uygulanarak yapılabilir. İlaçlar, uygulama alanındaki sinirlerin beyne sinyal göndermesini önlemek için belirli sinir yollarına etki ederek çalışır. Lokal anestezinin etkisi normalde birkaç dakika sürer ve birkaç saat sonra geçer. Daha güçlü ya da daha yüksek bir doz verilmesi durumunda, etkisi daha uzun sürebilir.
Günümüzde en yaygın kullanılan lokal anestezik lidokain’dir; ancak farklı amaçlar için farklı anestezikler de kullanılmaktadır. Daha uzun süreli operasyonlar için, bupivakain daha çok tercih edilebilir; ancak daha ağrılı olabilir. Bu nedenle genellikle, önce lidokain kullanılır ve daha sonra uyuşmanın daha uzun sürmesi gerektiği durumlarda, daha sonra bupivakain iğnesi yapılabilir. Lokal anestezi, genellikle diş hekimleri, cerrahlar, anestezistler tarafından verilir. Eczanelerde, hafif lokal anestezik içeren bazı ilaçlar da bulunmaktadır. Ne için kullanıldığına bağlı olarak; iğne, krem, jel, sprey ya da merhem olarak verilebilir.
Ağız ülserleri ve boğaz ağrısı gibi hafif ağrılı durumlar, bazen lokal anestezik içeren jeller ve spreylerle tedavi edilebilir. Lokal anestezi iğneleri, uzun süreli eklem ağrısı gibi daha şiddetli durumları tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca, ameliyat sırasında ve sonrasında, ağrının önlenmesi için yatıştırıcı bir ilaçla birlikte, lokal anestezi uygulanabilir. Bununla birlikte; uyanık olmanız gereken beyin ameliyatları ya da genel anestezi altında yapılan büyük bir ameliyattan sonra ağrının önlenmesi için de lokal anestezi iğnesi kullanılabilir.

Lokal anestezi acıtır mı?

Lokal anestezinin acıtıp acıtmayacağı şu üç ana faktöre göre değişiklik göstermektedir:
 • Hastanın ağrı eşik değeri
 • Doktor ya da hemşirenin bu uygulama konusundaki tecrübesi
 • Uygulanacak bölgenin neresi olduğu
Lokal anestezi iğne ile uygulanıyorsa sadece bu iğnenin batma acısı duyulabilir. Ancak iğne öncesinde iğne uygulanacak bölgeye bazı topikal (deriye uygulanabilen) anestezi kremleri ya da spreyleri uygulanmışsa o batma acısı da hissedilmeyebilir.
Sinirlerin çok yoğun olduğu vücut bölgelerine uygulanan lokal anesteziler bazen işe yaramayabilir. Bu bölgelere bazen 2 doz lokal anestezi uygulanır.
Dokunun derin bölgesine iğne ile yapılan lokal anestezide ağrı ya da acı yaşanma riski fazlasıyla düşüktür. Mukozal yumuşak dokulara sprey şeklinde lokal anestezi uygulamaları daha sık yapılmaktadır. Örneğin diş doktorları ağız içine bu spreyleri çok sık kullanır.
Hastane ya da diş doktoru korkusu olan hastalar da vardır. Bu hastalar o mekâna girdiklerinde oldukça gergin olurlar. Hastaların bu gerginliği, yapılan işlemlerin acısının beyinde abartılı bir şekilde hissedilmesine sebep olmaktadır. Hatta anestezi etki ettiği halde psikolojik olarak ağrı duyanlar da vardır. Bu gruptaki kişiler için lokal anestezi öncesi sedasyon uygulaması yapılmaktadır. Sedasyon ile birlikte kişi hafif uyku hali yaşar ve hiçbir şeyi umursamaz hale gelir. Böylelikle lokal anestezi sırasında oluşabilecek ağrıların önüne geçilmiş olur. Sedasyon uygulamaları ağızdan, burundan ya da makattan yapılabilmektedir.

Lokal anestezinin yan etkileri

Lokal Anestezinin Yan Etkileri
Lokal anestezinin yan etkileri
Lokal anestezi, genellikle çok güvenli kabul edilir. Küçük cerrahi işlemlerde, genel anesteziden daha güvenlidir. Sprey, iğne ya da krem şeklinde anestezik ilaç uygulandığında, bölgede karıncalanma ve ağrılar olabilir ve sonrasında biraz morarma olabilir; ancak bunlar genellikle kısa sürelidir. Lokal anestezi almış bir kişi, örneğin diş tedavisinden sonra yanağını ısırdığında acı hissetmese de kendisini yaralamamaya dikkat etmelidir. Lokal anestezinin, bazı kişileri etkileyen yan etkileri şöyledir.
 • Bulanık görme,
 • Baş dönmesi,
 • Kusma,
 • Baş ağrısı,
 • Kas seğirmesi,
 • Devam eden uyuşma,
 • Halsizlik ya da karıncalanma
Bazı insanlarda, alerjik reaksiyonlar görülebilmek ile birlikte hastada kaşıntı ve solunum güçlüğü de görülebilir.

Lokal anestezi sonrası neler yaşanabilir ?

Lokal Anestezi Sonrası Neler Yaşanabilir
Lokal anestezi sonrası neler yaşanabilir
Lokal anestezi ile ilgili komplikasyonlar iki gruba ayrılabilir; ameliyat öncesi ve sonrası komplikasyonlar. Her ikisi de, doğru teknik ve dozaj kullanılarak genellikle önlenebilirdir. Ancak, herhangi bir komplikasyonun ortaya çıkması durumunda, doktorunuz bunu nasıl en iyi şekilde yöneteceğini bilmelidir. Lokal anestezi sonrası görülebilecek komplikasyonlardan bazıları şöyledir;

Hematom

Hematom, iğnenin damara nüfuz etmesi sırasında oluşur ve etkilenen kan damarında travmaya neden olur. Doğru tekniklerin ve anotamik yerlerin öğrenilmesi ve de iğnenin doku içinde yanlış yerlere konumlandırılmaması önemlidir. Hematom oluşumu, anesteziyi yapmadan ve iğne çıkarılmadan önce önlenebilir. Hematomlar büyük olabilir; bu noktada hastayı bilgilendirmek ve tedaviye devam etme olasılıklarının yeniden değerlendirilmesi önemlidir.

Trismus

Trismus, genellikle diş tedavilerinde uygulanan anesteziklerin enjeksiyonundan kaynaklanır; ağzın hareket ettirilememesi, çenenin kitlenmesi durumudur. Trismus, anesteziden 2-5 gün sonra bile görülebilir. Etkilenen kaslarda iltihap oluşumuna neden olabilir. Trismus ile birlikte bölgede, büyük bir hematom da görülebilir. Lokal anestezi iğnesi uygulaması sırasında iğne kırılması, şiddetli ve ağrılı trismuslara neden olabilir. Genellikle, birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Şiddetli vakalarda, kas gevşeticiler ya da fizyoterapi önerilebilir.

Nevralji

Nevralji, sinir iltihaplanmasına bağlı olarak görülen, çok şiddetli ağrılardır. Lokal anestezi sonrasında görülen komplikasyonlardan biri de nevraljidir. Ancak bu tür durumlar nadirdir. Nevralji, lokal anestezi iğnesnin sokulması ya da geri çekilmesi sırasında, sinir hasarından kaynaklanabilir. Travma sonrasında, hastanın aniden başı ya da çenesi sarsılabilir. Nevralji durumunda, enjeksiyon derhal durdurulmalı ve tekrar denendiğinde, iğne farklı bir yere yapılmalıdır.

Lokal anestezi aç karnına mı yapılmalı ?

Lokal Anestezi Aç Karnına Mı Yapılmalı
Lokal anestezi aç karnına mı yapılmalı
Operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon oluşumunu önlemek için aç olmanız önemlidir. Operasyondan önce bir şeyler yemeniz durumunda, uygulama sırasında sorun yaşayabilirsiniz, bu genellikle nefes ile ilgili problemlerdir.
Anestezi öncesi yemek yememek; çorba, şekerleme, sakız, kahve, meyve suyu ve çay tüketimini de içerir. Örneğin, sabah 08:00’de operasyon geçirecekseniz, gece 03:00’dan sonra bir şey yememeniz önemlidir. Bu saate kadar yemek yiyip, içebilirsiniz. Öğlen 12:00’de gerçekleşecek bir operasyonunuz varsa; sabah 07:00’dan sonra bir şey yememeye özen gösterin. Operasyondan bir saat öncesine kadar su içebilirsiniz. Yine de en doğru bilgi için mutlaka doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

Lokal anestezi etkisi ne kadar sürer ?

Lokal anestezi etki süresi 1-4 saat arasında değişmektedir. Bu cevap aynı zamanda lokal anestezi ne zaman geçer sorusunun da cevabıdır. Kullanılan anestezi ilacı ve bu ilaç içerisindeki karışımlar lokal anestezi etki süresini belirleyicidir. Anestezi maddesi uygulandıktan sonra herhangi bir işleme girişmeden önce 15-30 dakika beklenmesi gerekir. Bu süreçte anestezi dokuya iyice nüfuz eder. Bu süreden önce cerrahi müdahaleye girişilirse hasta acı duyar. Bu acının kesinlikle hissedilmemesi gerekir. Aksi halde anestezi vücuda nüfuz ettikten sonra bile kişi yaşadığı o ilk acıyı psikolojik olarak hisseder. Amaç hastayı bu duruma düşürmemektir. His kaybının tamamen gerçekleştiğinden emin olunmadan cerrahi uygulama yapılmamalıdır.
Lokal anestezi etki süresi, anestezik ilaca karıştırılan damar büzücü maddeler ile uzatılabilir. Dokuya iğne ile enjekte edilen anesteziler çok daha hızlı etki eder. Sprey, krem ya da damla olarak doku yüzeyinden uygulanan topik anestezide ise bu maddenin dokuya nüfuz etmesi zaman alacağından dolayı daha yavaş etki eder. Bu yüzden cerrahi müdahale gerçekleştirilmeden önce bir süre beklenmesi gerekir. Eğer bu ilaçlar deri yüzeyine uygulanıyorsa, oradaki sinirlerin uyutulması 1 ya da 1,5 saati bulabilir. Burun içi ya da ağız içi gibi mukozal (yumuşak ve salgılı) yüzeylerde emilim daha hızlı olacağından bu yüzeylere uygulanan anesteziler çok daha kısa sürede his kaybı oluşturacaktır.

Lokal anesteziden kaç saat sonra yemek yenir ?

Lokal anesteziden hemen sonra yemek yenebilir. Çünkü lokal anestezide uyku durumu yoktur. Genel anestezi uygulamaları hastayı uyutur, tüm reflekslerini durdurur, bilincini kapatır. Örneğin yeme içmede önemli olan solunum, yutkunma gibi fonksiyonların zayıflamasına sebep olur. Kalp atışları yavaşlar. Bu yüzden anestezi etkisi tamamen geçmeden yemek yenmesi tehlikeli olabilir. Bu işlemlerde anestezi etkisi 3-4 saat gibi bir süre içerisinde son bulur. Sedasyon ise hafif bir anestezi uygulamasıdır. Hastanın bilinci kapanmaz ama hafif uykulu olur. Refleksler ve diğer hayati fonksiyonlar zayıflar. Ancak genel anestezideki kadar etkisi uzun sürmez. En geç 2 saate sedasyonun etkisi tamamen geçmiş olur.
Diş çürüklerinin tedavisine başlanmadan önce uygulanan lokal anestezide 1,5-2 saat kadar etki devam eder. Bu etki geçmeden önce yemek yenmemesi tavsiye edilir. Bu da yanakların ya da dilin farkında olmadan ısırılmasının ve yaralanmasının önüne geçilmesi içindir. Hayati bir tehlike söz konusu değildir.
Bölgesel anestezide de uyutma durumu söz konusu olmadığından, cerrahi işlemden hemen sonra yemek yemek mümkündür. (Bölgesel anestezi, vücudun belli bir bölgesine uygulanan anestezidir. Belden aşağısının uyuşturulması işlemi buna örnek olarak verilebilir.)

Lokal anestezi kremi

Deriye uygulanan bir takım işlemler ya da oldukça basit olan cerrahi operasyonlar için lokal anestezi kremlerinden yararlanılır. Deriye uygulanan işlemler arasında en yaygını, kadınların çokça başvurduğu sir ağda işlemidir. Sir ağda tüyleri kökünden aldığı için ve tekrardan çıkmasını geciktirdiği için kadınlar arasında en çok tercih edilen tüy alma yöntemi arasındadır. Gelgelelim bu yöntem oldukça acılıdır. Ağrı eşik değeri düşük olan bazı kadınlar sir ağda yaptırabilmek için o bölgeyi uyuşturmaya ihtiyaç duyarlar. Bu durumda lokal anestezik kremler devreye girer. Her bir kremin, kimyalarına göre etki etme süreleri birbirinden farklı olabilir.
Deride acıya sebep olan yanık ya da yaralanma durumları için de bu kremlerden yararlanılır. Hasta iyileşene kadar bu kremleri kullanabilir ve acılarını dindirebilir. Deri yüzeyinden et beni aldırma gibi basit tıbbi işlemlerde de lokal anestezi kremi kullanılabilir. Uygulanan bölgede bulunan sinirlerin yoğunluğu, kremin ne kadar etki edebileceği konusunda belirleyicidir. Örneğin genital bölgede, ellerde ve kulaklarda çok yoğun sinir uçları vardır. Buralara topik olarak (deriden) uygulanan lokal anestezi kremlerinin etkisi çok az hissedilir, bazen hiç etki etmez. Eğer ağrı eşiği yüksekse o zaman işe yarayabilir.
Kremleri sürdükten sonra ne kadar beklenmesi gerektiği de iyi bilinmelidir. Zamanından önce işlem yapılırsa kişiler acı duyar ve krem %100 uyuştursa bile o acı hissedilir.
Oldukça etkili olabilen ve yaygın olarak kullanılan bazı lokal anestezi kremleri şunlardır:

Emla Krem:

Yanık acılarını gidermede en çok kullanılan anestezik kremlerin başında gelir. Aynı zamanda ağda yapılacak bölgeyi uyuşturmak için de çokça kullanılır. Pahalılığı sebebiyle her bütçeye uygun olmasa da, etki yönünden oldukça güçlüdür.

Anestol Pomad:

Emla ile neredeyse aynı özelliklerdedir; ancak daha uygun fiyatlı olduğundan dolayı emla kreme göre daha çok satılır.

Epi Krem:

Çok uygun fiyatlı bir anestezik kremdir. Dolgu, botoks, dövme, kalıcı makyaj gibi can acıtıcı olabilecek uygulamalardan önce bu krem kullanılır.

Gelica Krem:

Çok ucuz ya da çok pahalı olmayan, çok daha geniş yelpazeli bütçeye hitap eden etkili bir lokal anestezi kremidir. Ağda, lazer epilasyon, botoks, dolgu gibi işlemlerin öncesinde kullanılır.

X Block Plus Gel Krem:

Bu anestezi kremi de kalıcı makyaj, piercing, botoks, dövme, epilasyon ya da sir ağda uygulamalarından önce kullanılabilir. Uygulanan bölgede etkin bir şekilde his kaybı oluşturmaktadır. Krem uygulandıktan 5 dakika sonra bu işlemlere başlanabilir.
Hemen hemen aynı amaçlar için kullanılabilecek diğer bazı anestezik kremler şunlardır:
 • Deplive Jel
 • Jetex Krem
 • Vemcaine
 • Lokalen Krem
 • Anestacon
 • Sarna Sensitive
 • Biolyn Topikal Krem

Lokal anestezi hamileliği etkiler mi ?

Maalesef etkileme ihtimali çok yüksektir. Bu konuda yapılan çalışmalar, özellikle ilk 3 aylık dönemde en basitinden en ağırına tüm anestezik işlemlerin gebeliği ve bebeğin sağlığını olumsuz anlamda etkilediğini ortaya koymuştur. Özellikle merkezi sinir sisteminde (beyinde) pek çok komplikasyon gelişebilir. Spontan abortus (kendiliğinden düşük) riski de oldukça artar. Ayrıca gebelikte anestezik maddeye maruz kalmış olan kadınlardan doğan bebeklerde şu ciddi hastalıklar görülebilir:
 • Konjenital katarakt (Doğuştan katarakt)
 • Hidrosefali (Beyinde su toplanması)
 • Solunum güçlüğü
 • Pnömoni (Zatürre)
 • Neonatal depresyon (Yenidoğan depresyonu)
Gebelikle beraber kadının solunumunda ekstra bir artış gözlenir ve bu normal bir süreçtir. Çünkü bebekten dolayı vücut daha fazla oksijene ihtiyaç duyar. Bu dönemde anesteziye girildiğinde gebelerin çoğunlukla hava yolu yönetimi zorlaşır. Bu durum hem anne hem de bebek için ölüm riski doğurur. Ayrıca bu anestezik maddeler toksik etki (zehir etkisi) yaratır. Bu da ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
Bütün bu risklere rağmen gebelikte bazı durumlarda ameliyat şart olabilir. Örneğin ameliyat ile tedavi edilmesi gereken mevcut hastalığın yarattığı hayati riskin, anestezik maddelerin oluşturabileceği risklerden daha kuvvetli olduğu durumlarda doktor tedaviyi ertelemeyip, lokal ya da genel anestezi uygulamasına karar verebilir ve acil ameliyata alabilir. Eğer gebeliği fazla etkilemeyen alternatif bir tedavi yöntemi varsa ya da çeşitli yollarla tedaviyi erteleyebilme imkânı bulunuyorsa, doktor bunu gebe hastaya bildirecektir.

Lokal anestezi orucu bozar mı ?

Lokal anestezi uygulaması tek başına oruca zarar vermemektedir. Oruç tutmak; vücudu gıdalardan ve cinsel ilişkiden uzak tutmak anlamına gelen bir ibadettir. Yeme, içme, kan alma, serum ya da takviye ilaç alma gibi durumlar orucu bozmaktadır. Ancak lokal anestezi durumu gıda ya da takviye ilaç alma durumundan biraz farklıdır. Lokal anestezi, vücutta sadece sinirleri duyarsızlaştırır, besin değeri taşımaz. Vücuda herhangi bir yeme içme fonksiyonu sağlamamaktadır. Bu yüzden oruca zarar vermez; ancak cerrahi işlem sırasında vücuda su ya da gıda hükmünde olan ilaç aktarımı yapıldığı zaman, ya da bu ilaç maddeleri boğaza kaçıp mideye ulaştığı zaman oruç bozulacaktır. Yani oruç konusunda sıkıntı oluşturabilecek durumlar, lokal anesteziden sonra yapılan işlemlerin ne olduğu ile alakalı olacaktır.
Bölgesel ya da genel anesteziden sonra yapılan cerrahi işlemler genellikle çetin olur. Hastaya sıvı, serum ya da kan aktarımı yapılabilmektedir. Bu aktarımlar vücuda gıda sağlar ve fonksiyonlarını canlandırır. Dolayısı ile orucu bozar.

Yazıyı Puanla

SağlıklıHayat.Net
User Rating: 5 ( 1 votes)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu