6 adımda kaçınılmaz 2 yaş sendromu

2 yaş sendromu nedir ?

2 yaş sendromu nedir
2 yaş sendromu nedir

2 yaş sendromu ne zaman başlar ? 2 yaş sendromu, genellikle 18. aydan itibaren başlayan ve 4. yaşa kadar sürebilen bir sendromdur. Bu sendrom;

 • 1. ergenlik dönemi
 • Negativizm
 • Korkunç 2 yaş isimleriyle de anılır.
Negatif, korkunç, sendrom gibi kelimelerle anılmasının sebebi, bu sürecin hem çocuk hem de ebeveynler açısından oldukça zorlu, yorucu ve olumsuz hissettiren bir süreç olmasıdır. Her ne kadar olumsuz isimlerle anılsa da; bu süreç doğal ve olması gereken bir süreçtir. Kişilik gelişiminin ilk basamaklarındandır. 1 yaş sendromunun devamıdır. 2. yaşta sendromun şiddeti daha derindir denilebilir. (Bknz : 1 yaş sendromu nedir)
Gayet rahat, uyumlu, huzurlu olan bebeğin 18. Aydan itibaren bir anda tanınmaz hale gelmesi, diğer bir deyişle “huy değiştirmesi” 2 yaş sendromunun sinyallerini verir.
 • Bu dönemlerde çocuklarda inatlaşma, tutturma görülür.
 • İstekler ya da sıkıntılar sözlerle değil, bağırma, ağlama, tepinme ve zıtlaşmayla ifade edilir.
 • Benmerkezcilik en katışıksız haliyle çevreye yansır. Çocuk sadece kendi isteklerini ön planda tutar. Başka hiçbir şey ve hiç kimse önemli değildir.
 • Çevredekilere ve otoriteye mutlak bir direniş söz konusudur.
 • Kendini ispat etme, kendini ortaya koyma davranışları belirgindir. (Ben yaparım, ben giderim, ben yerim ben bilirim.)
2 yaş sendromu çoğu çocukta görülür ve bu durum gelişim sürecinin sağlıklı ilerlediğini gösterir. Bu ruh halini yaşayan çocuklar, hem ebeveynlerinin telkinleri hem de çevredeki insanların olumlu ya da olumsuz tepkileri ile birlikte kendi kişiliklerini yontma ve geliştirme sürecine girerler. Böylelikle topluma uyum sağlama ve medeni olma konusunda emin adımlarla ilerlerler. Burada asıl önemli olan konu bu dönemin doğru şekilde yürütülmesi, eğitimin doğru verilmesidir. Ancak bu şekilde sosyal gelişim mümkün olur ve çocuk toplumda yer edinmeye başlar.
2 yaş sendromu dönemi çocuğun aile ile fazla sıkı olan bağlarını koparmaya başladığı “birey” olma dönemidir.

2 yaş sendromu nasıl davranmalı ?

2 yaş sendromu nasıl davranmalı
2 yaş sendromu nasıl davranmalı
2 yaş sendromu ne yapılmalı ? 2 yaş sendromu, sosyal gelişimin aktifleştiği bir süreçtir. Çocuk hem kişiliğini hem de neler yapabileceğini kendine özgü bir şekilde ifade eder. Dil gelişimi ve kelimeler ise kişisel gelişim sürecine hız kazandıran faktörlerdir. Çevre ile ne kadar çok iletişim halinde olunursa sosyal gelişim o kadar hızlı olur. İletişimin en iyi yolu ise konuşmak ve anlayabilmekten geçer.
2 yaşındaki bir çocuk normal şartlar altında yeterli ölçüde konuşabilme, etrafı algılayabilme, çevreden gelen komutları anlayıp uygulayabilme yetisine sahip bir çocuktur. Ancak ebeveynlerin çoğu defa atladığı bir konu vardır. Çocuk dünyayı algılayabilse bile muhakeme yeteneği henüz gelişmiş değildir. (Muhakeme; kastedilen şeyler konusunda akıl yürütme, isabetli bir yargıya varabilme, varsayımlar ile gerçekleri ayırt edebilme yetisidir.)
Muhakeme yetisi henüz gelişmemiş olan 2-4 yaş aralığındaki çocuklar imalardan ya da dolaylı anlatımlardan istenilen sonucu çıkartamaz, aslında neyi kastettiğinizi anlayamaz. Örneğin imalı bir şekilde “Sen böyle arsızlık yapmaya devam et, tamam mı oğlum.” diye bir söz söylediğinizde çocuk bunu “Yaramazlık yapabilirim!” diye algılar. Oysa anne ya da babasının kastettiği bu değildir. Aslında anne ve baba bu yaramazlıktan dolayı üzüntü duyuyor olduklarını çocuklarının anlamalarını ister; ancak çocukları henüz bu ayrıntıyı anlayacak yaşta değildir. Bu yüzden çocukla konuşurken net, yalın ve somut bir dil kullanılması gerekir. Direkt anlatılmak istenen şey söylenmelidir.
“Böyle yapmamalısın, çok üzülüyorum.”
“Sobaya dokunma, eğer dokunursan elin yanar, canın acır.”
Bu ve bunun gibi açık ve net ifadeler olmalıdır.
 • İletişim kurarken kesinlikle olumsuz anlam taşıyan sıfatlara yer verilmemelidir. Yapılan hareketin olumsuzluğu çocuğun kişiliğine yüklenmemelidir. Örneğin çocuk yaramazlık yaptığında “sen çok yaramazsın” demek, herhangi bir şey için tutturduğunda “bencil ve inatçının tekisin” diyerek kızmak yanlıştır. Direk kişiliğe saldıran sözcüklerden kaçınılmalıdır. Aksi halde çocuk kendisine yakıştırılan bu sıfat ile bütünleşir ve kimliği haline gelir.
 • Olumlu davranışlara ve olumlu tepkilerle karşılık verilmelidir. Ancak bunda da övgü çocuğun şahsına kullanılmamalıdır. Örneğin çocuk akıllıca bir şey yaptığı zaman “benim akıllı çocuğum, zeki çocuğum” denmesi doğru değildir. Bu tür sıfatları devamlı söylemek çocuğun omuzlarına yük bindirir. “Onay görmek ve onların sevgilerini kaybetmemek için akıllı olmak zorundayım” yükü çocuğun gelişimi için iyi olmaz. Övgüler yerine “Aferin, bravo, işte budur!” gibi sözcüklerle çocuk motive edilmelidir.
 • Olumsuz davranışlar cezalandırılmamalı, ilgisiz bırakılmalıdır. Olabildiğince nötr olunmalıdır. İlgisiz kalan hareketler bir süre sonra heyecanını yitirecektir ve anlamsızlaşacaktır. Çocuk bu tür davranışların toplumda kabul görmediğini anlayacak ve bu davranışlarından vazgeçecektir. Bağırıp çağırmak yerine çocukla bu davranışın yanlış olduğu hakkında konuşulabilir. “Arkadaşının saçını çekmemelisin. Onun canını acıttın ve onu çok üzdün.”
 • Çocuk küfür ettiği zaman da ebeveynler metanetini korumalı ve aşırı tepki vermemelidir. Unutulmamalıdır ki o yaştaki çocuklar asla kötü niyet taşımazlar. Çevrelerindeki insanları taklit ederler. Muhakeme yeteneği olmayanların ceza ehliyeti de yoktur. Bu yüzden 2 yaş çocuk eğitiminde cezaya hiçbir koşulda yer verilmemelidir. Bu tür durumlarda ilgisiz kalmak en iyi yöntem olacaktır.

2 yaş sendromu ne zaman biter ?

2 yaş sendromu ne zaman biter
2 yaş sendromu ne zaman biter
2 yaş sendromu ne zaman biter ? 2 yaş sendromu genellikle sona erişi 3-4 yaş aralığında olur. En azından normal koşullar altında bu sendrom 3-4 yaşından itibaren hafiflemeye başlar. Bazı özel durumlarda bu süreç çok uzayabilir ; Çocuğun aile ortamı ve çevresi bu sürenin sona ermesinde değişkenlik gösterir.
Çocuk gitgide daha dingin ve huzurlu olur. Bağırıp çağırmalar ya da ağlamalar yerine kelimelerle iletişim kurmaya başlar. Ancak bazı durumlarda bitiş zamanı geldiği halde çocuklar 2 yaş sendromu içerisinde edindiği olumsuz tutumları daha da arttırarak sürdürür. (Bağırma, isteklerini ağlayarak elde etme, tutturma gibi.) Şiddete yönelim bile vardır. Bu davranışları pek çok ortamda ve pek çok kişiye sergilerler. Sendromun bu kadar uzun sürmesinin altında yatan asıl sebep ise, çocuğun aile ortamında ya da çevresinde başka olumsuz durumların yaşanıyor olmasıdır. Nerede yanlış yapıldığını irdelemenin en iyi yolu, tecrübeli ve profesyonel bir uzmandan yardım almak olacaktır.
2 yaş sendromu nasıl geçer ? Bazı durumlarda ebeveynler ne kadar dikkat ederse etsin çevredeki insanları kontrol altına alamayabilir. Bu yüzden uzman yardımı sürerken, aynı zamanda çocuğun çevresini de gözlem altında tutmak ve duruma göre gereken önlemleri almak gerekir. (Örneğin; mümkün olabiliyorsa çocuğu o çevreden uzaklaştırmak, bu pek mümkün olamıyorsa çocuğu ile bir arada olan kişilerle konuşmak ya da çocuğun kendisiyle açık ve net bir şekilde sözlü iletişim kurmaya çalışmak gibi önlemler alınabilir.)
2 yaş sendromu nasıl atlatılır ? 2 yaş sendromu döneminin en hafif ve en kısa şekilde atlatılması için 3 önemli kural vardır:
 • Bu dönemin yaşanacağı en başından itibaren bilinmeli, kabullenilmeli ve psikolojiler hazırlanmalıdır.
 • Sabırlı olunmalıdır. (Şiddete, kötü söz ve cezaya başvurulmamalı, anlayışlı ve hoşgörülü olmaya çalışılmalıdır.)
 • Çocukla bu dönemde nasıl iletişim kurulacağı bilinmeli ve ona göre davranılmalıdır. (Dikkatli, sağlıklı ve sabırlı bir iletişim kurulmalıdır.)

2 yaş sendromu nasıl olur ?

2 yaş sendromu nasıl olur
2 yaş sendromu nasıl olur
Bebekler yaklaşık 1,5 yaşına kadar ebeveynlerine ve özellikle anneye fiziksel olarak bağımlıdır. Bu da her anlamda bağımlılık getirir. Bebek annesi olmadan karnını doyuramaz, altını değiştiremez ya da bir yerden başka bir yere gidemez. Haliyle duygusal bağ da çok kuvvetli olur. Bu ilk dönemlerde çocuklar kendisini annesi ile yapışık zanneder. Bu yüzden annesi ile ayrı düşme fikri o dönemdeki çocuklar için travmatiktir. Ancak vücut ve kas sistemi geliştikçe bebek annesinden bağımsız hareket edebildiğini görür. O anlarda farklı bir birey olduğunu anlamaya başlar. Henüz yontulmamış olan saf bir benlik duygusu vardır. Dünyayı kendisinden ibaret zannetme, herkesin kendisine hizmet için doğduğunu düşünme durumları vardır. İşte bu “benmerkezci” tutum başladığı anda 2 yaş sendromu dönemine giriş yapılmış demektir.
Çocuk ebeveynleri ile bağlantılarını koparmaya, tek başına hareket etmeye ve merak ettiği dış dünyayı tek başına keşfetmeye odaklıdır. Bütün bunları yaparken özgür olmak ister. Benlik duygusu katışıksız olan ve tolerans seviyesi henüz sıfır noktasında olan bu çocukların engellenmeye tahammülleri olmaz. Bundan dolayı hem ebeveynlerin hem de çevredeki diğer insanların hiç de hoşlanmayacağı olumsuz tablolar sergilenir. Çocuk tabir yerindeyse “baş edilemez“ hale gelir. Normal ve olması gereken bir süreçtir; ancak bir o kadar da kritiktir. Ebeveynlerin bu aşamada ciddi anlamda sabırlı olmaya ihtiyaçları vardır. Bilinmelidir ki bu sürecin sonunda çocuğun kişiliği pek çok açıdan gelişmiş olacaktır. Önemli olan doğru adımları atmaktır. Sözün özü 2 yaş sendromu çocuğun bağımsızlığını ilan etmeye çabaladığı fırtınalı bir dönemdir. Çocuk kendisini olumlu ya da olumsuz davranışları ile ispat etmeye çalışır.
Bu dönemde çocuklarla inatlaşmak ve her yaptığını engellemek doğru değildir. Bu şekilde kişiliğe herhangi bir katkı sağlanmış olmaz. Eğer ortada zarar verecek bir durum yoksa çocukların yapmaya çalıştığı şeylere, ulaşmaya çalıştığı yerlere izin verilmelidir. Çocuk “hissettirmeden” takip altında tutulmalıdır. Hissettirilmeden olması; çocuğun “tek başına” bir şeyler yapabildiğini görmesi içindir. Bu şekilde çocuğun özgüveni artar. Yaptıklarının sonuçları ile karşılaşır; neden yapmaması gerektiğini ya da neden yapması gerektiğini bizzat tecrübe ettiği için çok daha iyi anlar. Fiziksel ve psikolojik baskı hissetmeyen çocukların edindiği keşifler daha verimli olur. Ebeveynler bu süreci sözcükleri ile destekleyebilir.
Eğer çocukların gitmek istediği yer ya da ulaşmaya çalıştığı eşya tehlikeliyse; bu durumda çocuğun inatlaşmasının önüne geçmek adına, onun daha çok ilgilenebileceği şeyler ile ilgisini dağıtmak en doğrusu olacaktır. İlgi başka yöne kaydığında tehlikeli durumlar için acil olarak önlem alınmalı ve o durum bertaraf edilmelidir. Örneğin bıçak ortada duruyorsa hemen oradan kaldırılmalı, ya da bu tehlikeli gereçlerin konduğu çekmecelere çocuk kilidi takılmalıdır.

2 yaş sendromu nasıl atlatılır ?

2 yaş sendromu nasıl atlatılır
2 yaş sendromu nasıl atlatılır
2 yaş sendromu uyku sorunu da oluşturabilir. Bu da hem çocuğun sendrom dolayısı ile yaşadığı stres hem de inatlaşma içgüdüsünün bir ürünüdür. Ancak soğukkanlılığın ve sevginin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Çocuğun uyku düzeni en başından itibaren oluşturulmalıdır. Çocuk ne kadar direnirse dirensin, eğer huzursuzluğa sebep olacak bir hastalığı yoksa, o saatler geldiğinde mutlaka uyuyacaktır. Ebeveynler zorlamaya, bağırmaya ve inatlaşmaya başvurmadıkça bu sağlanabilir.
Yemek yeme konusunda da zorlamak doğru değildir. Çocuk eğer sağlığı yerindeyse elbet acıkacaktır ve o yemekleri yiyecektir.
Çocukla bol bol oyun oynamak ve oyun için ortamı güvenli hale getirmek de çok önemlidir. Engellemeyi gerektirecek durumlar ortadan kaldırıldığı zaman, aynı zamanda çocuğun öfkelenmesine sebep olabilecek nedenler de ortadan kaldırılmış olacaktır. Öfke krizi ihtimali en aza inecektir.
Çocuğun kendisine olan özgüvenini arttırmanın bir yolu ise çocuğa seçenekler sunmaktır.
“Odada oyun mu oynayalım yoksa çizgi film mi izleyelim?”
Yapılabilecekler konusunda seçenekleri sizin belirlemeniz gerekir. Çocuklar ise sadece bu önerilerden birisini seçecektir. “Bu gün ne yapalım?” şeklinde ucu bucağı belli olmayan sorular sorulmamalıdır. Aksi halde pek de hoşunuza gitmeyecek cevaplar alabilirsiniz. Reddettiğinizde ise çocuğun öfkesi ile başa çıkmak durumunda kalırsınız. Seçenek sunmak hem ebeveynleri rahatlatmak hem de çocuğun özgüvenini arttırmak için kıymetli bir yöntemdir.
Müzik 2 yaş çocuğunu sakinleştirmek için iyi yöntemlerden birisidir. Müzik seçiminde dikkat edilmelidir. Mümkünse zihni yormayan, sakin, dinlendirici müzikler seçilmelidir. (Örneğin; klasik müzik)

2 yaş sendromu ağlama krizi

2 yaş sendromu ağlama krizi
2 yaş sendromu ağlama krizi
Ağlama krizleri aslında çocuğun derdini anlatma konusundaki çaresizliğini ifade eder. Öfke patlamaları ise aslında “ben özgürüm artık” anlamına gelir. Bu ağlama ve bağırarak ortalığı ayağa kaldırma krizleri genelde ebeveynlerin “hayır” kelimesini kullanamayacakları kalabalık ve savunmasız alanlarda gerçekleşir. (Otobüs ya da AVM gibi…) Bu bir nevi çocukların acımasız bir ikna yöntemidir.
“Tamam sus, alıyorum çikolatayı.” deyip boyun eğmenizi bekleler ve nitekim çoğu defa amaçlarına ulaşırlar. Ancak bu adım çok yanlış bir adım olacaktır. Boyun eğmek yalnızca çocuğun bu olumsuz davranışını pekiştirmeye yarayacaktır. Bu durumda ebeveynlerin yapabileceği en iyi şey sabırlı olmak ve çocukların ilgilerini başka yönlere çekmektir. Çocukla inatlaşmaktan kaçınmak ve soğukkanlı olmak önemlidir. Unutmayın ; Çocuklar sizi nasıl ikna edebileceğini keşfedecek kadar zeki olabilirler; ama sizin onların ilgisini dağıtmaya çalıştığınızı anlayacak kadar muhakeme yetenekleri gelişmiş değildir.

Yazıyı Puanla

SağlıklıHayat.Net
User Rating: 5 ( 12 votes)

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. 1 haftadır 2 yaş sendromu olan yeğenimleydim ve inanın ömrüm boyunca bu kadar trip yememiştim. O yüzden kendisi ile 6 ay görüşmeme kararı aldım.

 2. O ne lan öyle 1 yaş sendromu, 2 yaş sendromu , 10 yaş….

  Benim bütün mutsuzluğum da 20 yaş sendromu o zaman.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu